Vis uit aquacultuur

De helft van alle geproduceerde vis is afkomstig uit aquacultuur - het snelst groeiende voedselproductie systeem in de wereld. Vis uit aquacultuur beschouwen wij als een goede en verantwoorde manier om te voldoen aan de stijgende vraag naar duurzame visproducten. Deze gekweekte vis is voor het overgrote deel afkomstig uit Azië. Door het tropische klimaat in Azië kan vis als Tilapia en Pangasius op natuurlijke wijze en zonder verspilling van energie worden gekweekt. Kweekvis krijgt een dieet van plantaardig voedsel en heeft relatief weinig voedsel nodig om te groeien. De belangrijkste kweekstandaarden  zijn Global G.A.P., ASC en BAP: een garantie dat het product afkomstig is van een gecontroleerde en duurzame bron.

De Blue Planet voorwaarden voor vis uit aquacultuur zijn:

  • Vis afkomstig van producent met eigen, onafhankelijk gecertificeerd kweekbedrijf;
  • Producent voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen;
  • Productie vindt plaats in gecertificeerde fabriek met vastgelegde traceerbaarheid;
  • Productie wordt gecontroleerd en begeleid door eigen kwaliteitsinspecteurs die kwaliteitsrapportage verzorgen en eindproduct laten analyseren bij geaccrediteerde laboratoria.